DIENSTVERLENING

Wonen in Oosterwold BV (WIO) biedt een aantal goed bij het landschap passende woonconcepten. Duurzaam en energiezuinig door de toepassing van hoogwaardige isolatiematerialen en drievoudig-glas. Eventueel geheel energieneutraal (EPC 0).

PO of PO-PLUS met een woonconcept van WIO

WIO levert woonconcepten op basis van Particulier Opdrachtgeverschap (PO) en indien gewenst met toegevoegde meerwaarde (PO-PLUS). Particulier Opdrachtgeverschap wil zeggen dat een initiatiefnemer in Oosterwold (kavelkoper) zelf een perceel grond verwerft, zelf alle procedures doorloopt en zelf de verworven kavel bouwrijp maakt. WIO levert de woning en regelt de omgevingsvergunning, echter het ontwikkelplan, het kavelontwerp en alle vereiste onderbouwingen en vergunningen (archeologie, ecologie en waterhuishouding) worden door de kavelkoper zelf verzorgd.

WIO helpt kavelhouders ook bij het hele proces. Bij het opstellen van het ontwikkelplan en het kavelontwerp met de indeling van percentages, de vereiste onderzoeken, koopbegeleiding en het bouwrijp maken van de kavel (grondverzet, infrastructuur en behandeling afvalwater). Deze toegevoegde meerwaarde wordt uitgedrukt met PO-PLUS. WIO ontzorgt kavelkopers dan grotendeels, altijd binnen de condities en context van Oosterwold. En bij PO-PLUS altijd in combinatie van een woonconcept van WIO.

Klik hier voor het artikel “Zelf je huis bouwen – particulier opdrachtgever” op oosterwold.info.

Collectieve initiatieven (CPO)

WIO is ook betrokken bij collectieve initiatieven waarbij eindgebruikers zich kunnen aansluiten. Meestal in CPO verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en soms in de vorm van een Bouwgroep. Nieuwe initiatieven hebben conform bijgestelde condities en regels van Oosterwold altijd een 100% dekkingsgraad nodig.

Grondkoper is initiatiefnemer en eindgebruiker

Elke koper van een perceel grond (initiatiefnemer en kavelkoper) is in Oosterwold zelf de eindgebruiker ervan. Een perceel grond wordt altijd rechtstreeks via Team Oosterwold van het Rijksvastgoed Bedrijf door de eindgebruiker gekocht. De koper betaalt niet meer dan de kale grondprijs. Daarbij komen uiteraard de extra kosten van procedures, onderzoeken, eventuele bouwbegeleiding en het bouwrijp maken van de kavel.