OOSTERWOLD

Oosterwold ligt in de driehoek Almere, Zeewolde en het Gooi. Bij de ontwikkeling staat de overheid – op het formuleren van spelregels en het verlenen van een vergunningen na – grotendeels aan de zijlijn. Spil in het web is de gebiedsregisseur. Deze heeft een coördinerende rol bij het verkrijgen van een perceel grond en het toetsen van plannen. Wijken, straten en vooraf vastgestelde kavels bestaan niet. De bewoners maken Oosterwold en zijn zowel planoloog als zelfontwikkelaar. Zij leggen binnen verenigingen de infrastructuur van wegen aan en maken de eigen kavel via procedures en onder speciale condities bouwrijp – van landbouw tot woongrond. Traditionele projectontwikkeling heeft geen kans. Elke initiatiefnemer is eindgebruiker van zijn kavel, commerciële grondexploitatie is daarom uitgesloten.

Doe-het-zelf

Op basis van door de overheid gestelde condities is elke initiatiefnemer (kavelkoper) zelf verantwoordelijk voor omgevingsonderzoeken, het opstellen van een ontwikkelplan, het kavelontwerp en de waterhuishouding. WIO biedt kavelkopers vanuit kennis, kunde en opgedane ervaring ondersteuning (particulier opdrachtgeverschap met toegevoegde meerwaarde: PO-PLUS). WIO is nu al bij meer dan honderd initiatieven betrokken. Collectieve initiatieven zoals de Moestuin van Oosterwold, Buitenplaats Oosterwold, Tiny House Farm en Lofthoeve. En ook bij particuliere kavels in combinatie met een woonconcept van WIO (PO).

Condities en regels

De ontwikkelmethodiek van Oosterwold is radicaal anders dan gebruikelijk. Het agrarische landschap krijgt door de initiatiefnemers stap voor stap meer een woonvorm. De percentages voor de kavelinvulling liggen vast. Bijvoorbeeld minimaal 50% stadslandbouw (moestuin, boomgaard, kruidentuin, kleinvee en kippen). En een niet splitsbaar woonerf van maximaal 25% en 11% verharding en 2% waterhuishouding. De woning mag niet groter zijn dan 12,5% van de kavelgrootte (bruto vloeroppervlak – BVO). De grond tot het midden van de kavelweg is onderdeel van het kaveloppervlak. Bovendien moet rekening worden gehouden met een deel publiek groen en een doorwaadbare zone langs de kavelgrens. Welstand is er overigens niet. Elke woning moet wel aan het bouwbesluit (lichte versie) voldoen. Wonen in combinatie met werken is toegestaan. Oosterwold is duurzaam, er is geen aardgas. Wel elektra, water en glasvezel.

Oriënteren en verdiepen

Oosterwold is anders dan anders. WIO adviseert elke belangstellende daarom zich diepgaand in de materie van Oosterwold te verdiepen. Ervaar de omgeving van Oosterwold zelf en neem eens een kijkje langs de Tureluurweg. Daar zijn al meer dan 300 initiatiefnemers actief. Het is geen utopie meer, er wordt gewoond en volop gebouwd. Of kijk eens langs de Paradijsvogelweg of Kievitsweg. Vijftig procent van Oosterwold wordt met stadslandbouw ingevuld. Toekomstgarantie voor een ruim, open en groen leefgebied.

Meer weten? Ga voor nieuwswaardigheden over bouwen, wonen en leven in Oosterwold naar www.oosterwold.info. Deze website wordt wekelijks met nieuwe berichten ververst.

Of ga naar www.maakoosterwold.nl, de officiële website van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold waarin het Rijksvastgoed Bedrijf (RVB), provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Zeewolde zijn vertegenwoordigd. Op deze site staan alle procedures, spelregels en condities voor de verwerving van een perceel grond.